Adatvédelmi tájékoztató a kapcsol felvételi űrlap kitöltéséhez.

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Evelin Felépüléséért és Jövőjéért Alapítvány (továbbiakban Evelin Felépüléséért és Jövőjéért Alapítvány, vagy Adatkezelő) számára. A Evelin Felépüléséért és Jövőjéért Alapítvány, az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a www.evelinert2020.com weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat a Evelin Felépüléséért és Jövőjéért Alapítvány kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelő adatai
 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
 1. Az adatkezelés jogalapja
 1. A kezelt adatok köre
 1. Az adatkezelés időtartama
 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
 1. A személyes adatok törlése
 1. Az adatok megismerése
 1. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
 1. Titoktartás
 1. Adatbiztonsági intézkedések
 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége